Daniel_Marek_conference

Služby pre tvorcov firiem

Podnikateľov, riaditeľov, manažérov a investorov.

Vitajte. Ak pripravujete komplexnú, jednorazovú situáciu s veľkým dopadom na vašu firmu, porozprávajme sa.

Pracoval som s majiteľmi a riaditeľmi stoviek firiem na rozvoji firiem, kúpach a predajoch, financovaní a reštrukturalizáciách v objeme viac ako 1 miliarda EUR. Svoj tím môžete ľahko rozšíriť o moje 23-ročné skúsenosti – od 2-hodinovej konzultácie alebo firemnej konštelácie až po jasne definované projekty a transakcie.

Ak máte záujem zistiť, ako Vám môžem mojimi službami pomôcť čo najlepšie dosiahnuť Vaše ciele, kontaktujte ma.

Daniel Marek
konateľ Systemios
+421 903 263 221

Situácie, ktoré riešim

Jednorazové, komplexné zmeny s veľkým dopadom

Strategické projekty

Keď Vám ide o veľa

• Strategické partnerstvá
• Získanie financovania
• Spoločné podniky
• Vstup investora
• Predaj firmy, podielu
• Kúpa firmy
• Fúzie a integrácie firiem
• Veľké obchodné spory
• Komplexné vzťahy a partnerstvá

Dosiahnite lepšie výsledky, znížte si náklady a riziká, ušetrite čas, a zjednodušte si priebeh transakcie.

Viac info

Rast a zmeny

Keď chcete externé skúsenosti

• Zlepšenie spolupráce vedenia
• Nové rastové stratégie
• Zladenie vedenia a stratégie
• Organizačné zmeny
• Zmeny vzorcov chovania
• Zvýšenie inovácií vo firme
• Témy rodinných firiem
• Nástupníctvo, zmeny vedenia
• Zvýšenie hodnoty firmy

Objavte a dosiahnite s vašou firmou alebo tímom rýchle zlepšenia, ktoré zvnútra nevidíte.

Viac info

Ako pracujem

Privátne, efektívne, systematicky

Postup

  • Najskôr pochopím Vás a vaše ciele – čo všetko chcete dosiahnuť.
  • Spolu s Vami systémovo vyhodnotím súčasný stav vašej firmy/tímu – relevantné fakty, procesy a systémové vzorce.
  • Pripravím Vám na výber možné systémové riešenia, ktoré vedú k Vašim želaným výsledkom.
  • V zmysle dohodnutého rozsahu urobím čo je treba aby ste Vaše ciele dosiahli eticky.

Kontaktujte ma

Každá situácia je iná – porozprávajme sa ako Vám moje služby pomôžu dosiahnuť vaše ciele.

Kontakt:
Daniel Marek
+421 903 263 221
d.marek@systemios.com