banner-na-webe-4

Vitajte

na mojich stránkach.

Ak máte záujem o spoluprácu, alebo otázky k mojim službám, kontaktujte ma.

Daniel Marek
konateľ Systemios
+421 903 263 221

Služby

Flexibilný rozsah.

Transakčné služby

Pre jednorazové situácie, kde Vám ide o veľa

• Strategické projekty
• Získanie financovania
• Spoločné podniky
• Vstup investora
• Predaj firmy, podielu
• Kúpa firmy
• Fúzie a integrácie firiem
• Veľké obchodné spory
• Komplexné vzťahy a partnerstvá

Dosiahnite lepšie výsledky, znížte si náklady a riziká, ušetrite čas, a zjednodušte si priebeh transakcie.

Viac info.

Rastové služby

Pre prevádzku, keď chcete efektívne zlepšiť výsledky

• Zlepšenie výkonnosti firmy
• Nové rastové stratégie
• Zladenie vedenia a stratégie
• Organizačné zmeny
• Zmeny vzorcov chovania
• Zvýšenie inovácií vo firme
• Témy rodinných firiem
• Nástupníctvo, zmeny vedenia
• Zvýšenie hodnoty firmy

Objavte a dosiahnite s vašou firmou alebo tímom rýchle zlepšenia, ktoré zvnútra nevidíte.

Viac info.

Príprava firmy na vstup investora

Ako ľahšie získať investora, vyššiu cenu a lepšie podmienky

• Zvýšenie hodnoty firmy
• Zníženie rizík pre firmu aj vlastníkov
• Zrýchlenie procesu získania investora
• Príprava majiteľov/vedenia na proces
• Proces je podobný pre všetky typy situácií: získanie minoritného/majoritného investora, predaj celej firmy.

Vďaka príprave dostanete vyššiu cenu, znížite si náklady a riziká transakcie, a skrátite celý proces.

Viac info.

Výhody prípravy na predaj foto web

Ako pracujem

Privátne, s úctou a systémovo

  • Najskôr pochopím vaše ciele – čo všetko chcete dosiahnuť.
  • Spolu s Vami systémovo vyhodnotím súčasný stav vašej firmy/tímu – relevantné fakty, procesy a systémové vzorce.
  • Pripravím Vám na výber možné systémové kroky, ktoré vedú k želaným výsledkom.
  • Pre Vami vybraný krok Vám navrhnem ako to urobiť, tak aby to ľudia prijali a zmenili.
  • Ak chcete kroky so mnou zrealizovať, ďalej pracujeme v rozsahu, ktorý si vyberiete.

Každá situácia je iná – rád s Vami preberiem, ako Vám moje služby pomôžu dosiahnuť vaše ciele.

Kontakt:
Daniel Marek
+421 903 263 221
d.marek@systemios.com